Các công cụ

Extract Domain from Url

Đây là công cụ giúp bạn tách domain hàng loạt từ Url, tất nhiên là miễn phí và không captcha.

Trộn content cho backlink

Trộn content backlink (Tổ hợp)

Chèn backlink vào từng dòng - Bulk Backlink

Công cụ chèn 1 link vào từng dòng, random chọn từ khóa, random vị trí chèn

Insert Backlink Ver 1.0

Chèn backlink vào đoạn văn nhập vào, nó sẽ chèn link vào nhiều từ khóa dựa theo những từ khóa đầu vào, output dưới dạng HTML, BB, Markdown, Formatted, ko dấu.

Insert Backlink Ver 2.0

Chèn backlink vào đoạn văn nhập vào, nó sẽ chèn link vào 1 từ khóa (random) dựa theo những từ khóa đầu vào, output dưới dạng HTML, BB, Markdown, Formatted, ko dấu.

Tạo Hashtag Facebook, công cụ bỏ dấu online

Công cụ tạo hashtag, bỏ dấu online