Các công cụ

Extract Domain from Url

Đây là công cụ giúp bạn tách domain hàng loạt từ Url, tất nhiên là miễn phí và không captcha.